Thành lập Chi hội Lữ hành Du lịch Hà Nội

11/07/2018

Ngày 10-7, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Chi hội Lữ hành Du lịch Hà Nội nhiệm kỳ I (2018-2023). Tại Đại hội, nhiều ý đề xuất Chi hội Lữ hành Du lịch Hà Nội chú trọng vào việc hỗ trợ phát triển khâu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch, phải có nhiều hoạt động để các doanh nghiệp nhận thấy quyền lợi khi tham gia Chi hội. Ngoài ra, Chi hội cũng cần nắm bắt xu thế phát triển sản phẩm du lịch sinh thái và cộng đồng (hay còn gọi là “Du lịch xanh”) để định hướng cho các hội viên tập trung đầu tư...

 

Ban chấp hành Chi hội Lữ hành Du lịch Hà Nội ra mắt.

Tại Đại hội, nhiều ý đề xuất Chi hội Lữ hành Du lịch Hà Nội chú trọng vào việc hỗ trợ phát triển khâu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch, phải có nhiều hoạt động để các doanh nghiệp nhận thấy quyền lợi khi tham gia Chi hội. Ngoài ra, Chi hội cũng cần nắm bắt xu thế phát triển sản phẩm du lịch sinh thái và cộng đồng (hay còn gọi là “Du lịch xanh”) để định hướng cho các hội viên tập trung đầu tư...

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành với 13 ủy viên, trong đó ông Phùng Quang Thắng - Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist được bầu làm Chi hội trưởng.
Nguồn: http://hanoimoi.com.vn