THAM GIA NGAY

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch Hà Nội

- Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 và quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 24/01/2019

- Danh mục gồm 26 thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch, bãi bỏ 21 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch.

Xem file đính kèm TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TOÀN THÀNH PHỐ

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Stt Tên Thủ Tục Cơ Quan Thực Hiện Lĩnh vực Mức Trực Tuyến
1 Thủ tục đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng cao cấp cho biệt thự du lịch và căn hộ du lịch Cơ quan demo Lữ hành Mức độ 1
2 Thủ tục đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao cho khách sạn và làng du lịch.
3 Thủ tục cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch
4 Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch
5 Thủ tục cấp lại thẻ Hướng dẫn viên Du lịch quốc tế
6 Thủ tục đổi thẻ Hướng dẫn viên Du lịch quốc tế
7 Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
8 Thủ tục đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao cho khách sạn và làng du lịch.
9 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam
10 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài
11 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài
12 Thủ tục thu hồi giấy phép trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế
13 Thủ tục đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác.
14 Thủ tục đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác.
15 Thủ tục đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn và làng du lịch.

Tổng số 38 thủ tục / 3 trang

  • «
  • 1
  • 2
  • 3

Bản quyền © 2018 của Sở du lịch Hà Nội. Tất cả quyền được bảo vệ