Sở Du lịch Hà Nội hưởng ứng "Cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động.

10/03/2020