Công văn 193/SDL-QLCSLT ngày 10/3/2020 về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

12/03/2020

Hiện nay, diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) trên thế giới tiếp tục rất phức tạp, trong nước Chính phủ khẳng định cuộc chiến chống dịch Covid bắt đầu sang một giai đoạn mới.

Tiếp tục triển khai các chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 của Chính phủ, ngành Y tế; nội dung kết luận của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 2510-TB/TU ngày 5/3/2020 của Thành ủy Hà Nội, kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố tại Thông báo số 223/TB-UBND ngày 09/3/2020 của UBND Thành phố;

Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố nghiêm túc triển khai các việc sau:

1. Cập nhật, triển khai đầy đủ nội dung các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh của Trung ương, Thành phố và hướng dẫn của Bộ Y tế; Chỉ đạo của Sở Du lịch tại các văn bản đã ban hành trong công tác phòng chống dịch (các Công văn số 55/SDL-QLCSLT, 56/SDL-QLCSLT, 75/SDL-QLCSLT, 77/SDL-QHPTTNDL, 82/SDL-QLLH, 107/SDL-QLCSLT); đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.

2. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ, nhân viên, khách hàng, tuân thủ nghiêm các quy định, khuyến cáo của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng về việc đảm bảo phòng, chống lây nhiễm vi rút Corona (như: phun thuốc phòng chống dịch, trang bị khẩu trang, đặt dung dịch sát khuẩn tại nơi công cộng và khu vực lễ tân, vệ sinh nơi làm việc, phương tiện phục vụ khách du lịch, nhắc nhở du khách và nhân viên đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi tham gia các dịch vụ du lịch; giới thiệu đến các cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe…). Thực hiện ứng xử văn minh trong du lịch.

 3. Tập trung tiếp tục các kế hoạch phòng chống dịch bệnh; thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch bệnh, chủ động báo cáo với các cơ quan hữu quan những vấn đề vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp, đơn vị khi có tình huống phát sinh đối với khách du lịch có các biểu hiện về sức khỏe như khuyến cáo của các cơ quan y tế.

4. Lập danh sách và cung cấp danh sách các trường hợp khách lưu trú đến từ các vùng dịch để có biện pháp theo dõi, cách ly phù hợp. Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh cần chủ động phối hợp với các cơ sở y tế địa phương và thông tin với các cơ quan chuyên môn thực hiện cách ly theo đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế.

5. Hàng ngày cập nhật, thống kê tình hình kinh doanh của doanh nghiệp báo cáo nhanh về Sở Du lịch 1 lần/ngày (trước 15h00) để kịp thời nắm bắt tình hình theo từng lĩnh vực.

Xem chi tiết:

 cong-van-193-covid-19.pdf