XEM THÊM

Số liệu thống kê chuyên ngành

Chỉ tiêu Năm 2020 Cả năm 2020 So sánh Việt Nam
Năm 2020 So cùng kỳ năm 2019 Cả năm 2020 So cùng kỳ cả năm 2019 2020 Tỷ trọng
Khách du lịch quốc tế
(lượt khách)
Chưa đủ số liệu Chưa đủ số liệu Chưa đủ số liệu Chưa đủ số liệu
Khách du lịch quốc tế có lưu trú
(lượt khách)
Chưa đủ số liệu Chưa đủ số liệu
Khách du lịch nội địa
(lượt khách)
Chưa đủ số liệu Chưa đủ số liệu
Tổng thu từ khách du lịch
(tỷ đồng)
Chưa đủ số liệu Chưa đủ số liệu

TÌNH HÌNH KHÁCH DU LỊCH NĂM 2020

Lượt khách

Tổng thu từ khách du lịch năm 2020

Tỷ đồng

Bản quyền © 2018 của Sở du lịch Hà Nội. Tất cả quyền được bảo vệ