THAM GIA NGAY

Thời tiết

Hệ thống văn bản pháp luật

238/TCDL-LH

Ngày ban hành: 19/03/2018 Hiệu lực 19/03/2018 Xem file đính kèm

Quy trình kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

92/QĐ-TCDL

Ngày ban hành: 12/03/2018 Hiệu lực 12/03/2018 Xem file đính kèm

Quy định về cấu trúc và dung lượng đề nghị nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

207/TCDL-VP

Ngày ban hành: 13/03/2018 Hiệu lực 13/03/2018 Xem file đính kèm

Hướng dẫn thực hiện Luật du lịch 2017

06/KH-SDL

Ngày ban hành: 23/01/2017 Hiệu lực 23/01/2017 Xem file đính kèm

Kế hoạch 06/KH-SDL v/v Hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ, điểm đến và cơ quan quản lý xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch hoàn chỉnh phục vụ khách du lịch đến năm 2020 và những năm tiếp theo

CV 312/SDL-QLLH

Ngày ban hành: 05/04/2017 Hiệu lực 05/04/2017 Xem file đính kèm

Công văn số 312/SDL-QLLH v/v thông báo triển khai dịch vụ công mức độ 3

42/KH-UBND

Ngày ban hành: 23/02/2017 Hiệu lực 23/02/2017 Xem file đính kèm

Kế hoạch 42/KH-UBND về việc phát triển Du lịch Thành phố Hà Nội năm 2017

240/KH-UBND

Ngày ban hành: 27/12/2016 Hiệu lực 01/01/2017 Xem file đính kèm

Thực hiện việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND thành phố Hà Nội ban hành vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

6551/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 28/11/2016 Hiệu lực 28/11/2016 Xem file đính kèm

Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện chấp nhận không qua thi tuyển đối với Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen vào làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nộ

6540/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 28/11/2016 Hiệu lực 28/11/2016 Xem file đính kèm

Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện chấp nhận không qua thi tuyển với trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2016

177/2016/TT-BTC

Ngày ban hành: 01/11/2016 Hiệu lực 01/01/2017 Xem file đính kèm

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đ

3313/QĐ-BVHTTDL

Ngày ban hành: 20/09/2016 Hiệu lực 20/09/2016 Xem file đính kèm

Quyết định 3313/QĐ-BVHTTDL v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014

96/2016/NĐ-CP

Ngày ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực 01/07/2016 Xem file đính kèm

Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện

06-NQ/TU

Ngày ban hành: 26/06/2016 Hiệu lực 26/06/2016 Xem file đính kèm

Nghị quyết phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo

1400/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 18/08/2015 Hiệu lực 18/08/2015 Xem file đính kèm

Quyết định số 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

2752/QĐ-BVHTTDL

Ngày ban hành: 17/08/2015 Hiệu lực 17/08/2015 Xem file đính kèm

Quyết định số 2752/QĐ-BVHTTDL ngày 17/8/2015 ban hành Kế hoạch của Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ

 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • ...
 • 18
 • 19

Thời tiết

Bản quyền © 2018 của Sở du lịch Hà Nội. Tất cả quyền được bảo vệ