XEM THÊM

Thời tiết

Hệ thống văn bản pháp luật

Quyết định 718/QĐ-BVHTTDL

Ngày ban hành: 02/03/2017 Hiệu lực 02/03/2017 Xem file đính kèm

Quyết định 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch

Quyết định số 1066/QĐ-BVHTTDL

Ngày ban hành: 28/03/2018 Hiệu lực 28/03/2018 Xem file đính kèm

Quyết định số 1066/QĐ-BVHTTDL ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch

Thông tư số 34/2018/TT-BTC

Ngày ban hành: 30/03/2018 Hiệu lực 30/03/2018 Xem file đính kèm

Thông tư số 34/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL

Ngày ban hành: 15/12/2017 Hiệu lực 15/12/2017 Xem file đính kèm

Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL

Ngày ban hành: 31/12/2014 Hiệu lực 31/12/2014 Xem file đính kèm

Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở với các cơ sở hoạt động du lịch

Nghị định 142/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành: 09/10/2018 Hiệu lực 09/10/2018 Xem file đính kèm

Nghị định 142/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành: 21/05/2019 Hiệu lực 21/05/2019 Xem file đính kèm

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Nghị định số 168/2017/NĐ-CP

Ngày ban hành: 31/12/2017 Hiệu lực 31/12/2017 Xem file đính kèm

Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Luật số 09/2017/QH14

Ngày ban hành: 19/07/2017 Hiệu lực 01/01/2018 Xem file đính kèm

Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017

Nghị quyết số 06-NQ/TU

Ngày ban hành: 26/06/2016 Hiệu lực 26/06/2016 Xem file đính kèm

Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/6/2016 của Thành ủy Hà Nội về phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo

Nghị quyết 08-NQ/TW

Ngày ban hành: 16/01/2017 Hiệu lực 16/01/2017 Xem file đính kèm

Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

238/TCDL-LH

Ngày ban hành: 19/03/2018 Hiệu lực 19/03/2018 Xem file đính kèm

Quy trình kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

92/QĐ-TCDL

Ngày ban hành: 12/03/2018 Hiệu lực 12/03/2018 Xem file đính kèm

Quy định về cấu trúc và dung lượng đề nghị nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

207/TCDL-VP

Ngày ban hành: 13/03/2018 Hiệu lực 13/03/2018 Xem file đính kèm

Hướng dẫn thực hiện Luật du lịch 2017

06/KH-SDL

Ngày ban hành: 23/01/2017 Hiệu lực 23/01/2017 Xem file đính kèm

Kế hoạch 06/KH-SDL v/v Hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ, điểm đến và cơ quan quản lý xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch hoàn chỉnh phục vụ khách du lịch đến năm 2020 và những năm tiếp theo

 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • ...
 • 18
 • 19

Thời tiết

Bản quyền © 2018 của Sở du lịch Hà Nội. Tất cả quyền được bảo vệ